PZSP w Olszance,    49 - 332 Olszanka 94,     woj. opolskie,     tel. (77)4129717,     e-mail: zs_olszanka@wodip.opole.pl,    fax (77)4129602

 Strona główna PZSP

Gimnazjum

 Aktualności

 Historia szkoły

 Lokalizacja

 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Nauczyciele

 Dokumentacja

 Absolwenci

 Uczniowie

 40-lecie szkoły

Informacje

 Kalendarz

 Podręczniki

 Zajęcia dodatkowe

 Plan lekcji

 Kółka w szkole

 LOP

 PCK

 Wymiana pol. - niem.

 Egzamin gimnazjalny

Sport

 Trójbój siłowy

 Liga szkolna

Sukcesy

 Sport

 Sztuka

 Inne

Wydarzenia

 Rozpoczęcie roku szk.

 Pasowanie

 DEN

 Dzień Niepodległości

 Andrzejki

 Mikołajki

 Wycieczki

 Jasełka

 Wigilia

 Spotkanie ze sztuką

 Golcowie z wizytą

 Walentynki

 Pierwszy Dzień Wiosny

 Pamiętamy o Papieżu

 Święto Patrona

 Dzień Bibliotekarza

 "TOBIE POLSKO"

 Bal karnawałowy

 Ferie zimowe

 Dzień Kobiet

 Dzień Ziemi

 Dzień Otwarty szkoły

 Konstytucja 3 Maja

 Trzymaj formę

 Dzień Matki

 Szkoła bez przemocy

 Dzień Dziecka

 Bal gimnazjalny

 Szkoły na piątkę

 Koniec roku szkolnego

 

 

 

XI już edycja zawodów w Gimnazjalnym Trójboju siłowym ma swoją tradycję. W tym roku impreza ma charakter otwartych Mistrzostw Województwa Opolskiego. Impreza jest organizowana od 2000 roku i gromadzi na starcie liczną ilość gimnazjalistów, chcących sprawdzić się w konkurencjach siłowych. Głównym celem zawodów jest popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju uzależnieniom, agresji oraz popularyzacji sportów siłowych na terenie województwa opolskiego.

Zawodom towarzyszy oprawa w postaci pokazów sprawnościowych, artystycznych. Zapraszani są sportowcy, olimpijczycy, artyści, którzy swym autorytetem zachęcają młodzież do naśladowania sportowego i aktywnego trybu życia, wolnego od nałogów i uzależnień.                                         

regulamin

fotografie z imprezy

wkrótce wyniki i relacja z imprezy


 

X GIMNAZJALNY TRÓJBÓJ SIŁOWY

X OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU BRZESKIEGO

W GIMNAZJALNYM TRÓJBOJU SIŁOWYM

                OLSZANKA 2009’

„SILNI, ZDROWI I BEZNAŁOGOWI”

 

CEL:

·          Popularyzacja sportów siłowych oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

·          Przeciwdziałanie agresji, uzależnieniom wśród młodzieży gimnazjalnej

TERMIN:

·          04.12.2009 R. (Piątek)

·          weryfikacja zawodników w godz. 10.00-10.30 w PZSP w Olszance

ORGANIZATOR:

·          Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance

 im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald”

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

·          w zawodach mogą wziąć udział reprezentacje Gimnazjów, które deklarują zgłoszenie do dnia 02.12.2009 r. na adres: PZSP w Olszance, Olszanka 94, 49-332 Olszanka lub telefonicznie Mariusz Oliwa nr tel. 0692 415 783, tel. szkoły 077 412 9717, lub emailem: mariusz-oliwa@wp.pl

·          każda reprezentacja składa się z trzech zawodników w tym jeden rezerwowy (w przypadku małej liczby zgłoszeń, zawodnicy rezerwowi biorą udział w rywalizacji)

·          wszyscy zawodnicy danej reprezentacji muszą być uczniami jednej szkoły-roczniki 1994 i młodsi

·          wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, posiadanie dowodu potwierdzającego uczęszczanie do Gimnazjum (legitymacja szkolna) oraz strój sportowy

 

 

 

PRZEPISY GIMNAZJALNEGO TRÓJBOJU SIŁOWEGO

 

1.     W skład Gimnazjalnego trójboju siłowego wchodzą trzy konkurencje:

a)     Podciąganie na drążku

b)     Uginanie ramion podporze przodem

c)     Wznosy tułowia z leżenia tyłem

w których każdy uczestnik będzie mógł uzyskać punkty; wyniki wszystkich konkurencji (trzech) zostaną dodane, a suma wyników tych konkurencji będzie stanowiła o uzyskanej pozycji klasyfikacji końcowej (przewidujemy również wybór najlepszego zawodnika w poszczególnych konkurencjach). Prowadzona będzie również klasyfikacja  drużynowa poszczególnych szkół. Suma punktów wszystkich trzech zawodników reprezentujących szkołę decydować będzie o wyniku klasyfikacji drużynowej.

2.     Kolejność konkurencji odpowiada w  ustalonym punkcie nr 1

3.     Zawodnicy startują w jednej konkurencji a następnie przechodzą do kolejnej wg punktu 1 regulaminu

4.     Zawodnicy startują wg wcześniej ustalonej kolejności przez komisje sędziowską, przed zawodami odbywa się losowanie kolejności startu poszczególnych zawodników.

5.      Zawodnik, który po wyczytaniu przez sędziego nie zgłosi się do danej konkurencji w ciągu jednej minuty może zostać zdyskwalifikowany przez komisje sędziowską.

6.      Ilość punktów poszczególnych konkurencji trójboju odpowiada ilości poprawnie wykonywanych powtórzeń danego ćwiczenia.

7.      Ilość punktów w klasyfikacji końcowej stanowi suma punktów wszystkich trzech konkurencji trójboju.

8.      Zawodnik, który nie zaliczy jednej z konkurencji nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej (do zaliczenia danej konkurencji wystarczy wykonanie jednego powtórzenia zaliczonego przez komisję sędziowską)

9.      W każdej konkurencji trójboju zawodnikowi przysługuje tylko jedna próba, za rozpoczętą próbę uznaje się rozpoczęcie konkurencji po komendzie sędziego.

10.   Wszelkie sprawy sporne dotyczące poszczególnych konkurencji rozstrzygane będą wyłącznie przez komisję sędziowską, każde niesportowe zachowanie karane będzie dyskwalifikacją

11.   W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników jednakowej ilości punktów o rozstrzygnięciu zadecyduje przeprowadzenie dodatkowej konkurencji w postaci skoku w dal z miejsca. Przy braku rozstrzygnięcia dogrywki komisja sędziowska może zarządzić dodatkową kolejkę skoków.

 

NAGRODY:

·          Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy a zawodnicy od miejsca I do III medale.

·          W przypadku pozyskania sponsorów organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

 

OPIS KONKURENCJI GIMNAZJALNEGO TRÓJBOJU SIŁOWEGO:

I.                   Podciąganie na drążku ze zwisu

Drążek założony doskocznie, zawodnik chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis z pełnym wyprostem w łokciach. Na sygnał sędziego podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem po czym powraca do zwisu z pełnym wyprostem w łokciach. Czynność tę powtarza się bez przerwy, tyle powtórzeń ile potrafi. Próba jest zakończona wtedy, kiedy zawodnik pozostając w zwisie dłużej niż 2 sekundy, pomimo dwukrotnych wysiłków nie może unieść brody ponad drążek lub w czasie próby dotyka konstrukcji drążka (wsporniki lub drabinka). W przypadku nie pełnego wyprostu ramion w łokciach ruchy nie będą zaliczane przez komisję sędziowską. Dotknięcia wsporników drążka lub drabinek nie będą również zaliczone przez komisję sędziowską.

II. Uginanie i wyprosty ramion w podporze przodem

Zawodnik ustawia dłonie na szerokość barków (lub pomiędzy dwoma wyznaczonymi liniami, które stanowią szerokość maksymalną), tułów wyprostowany. Stopy rozstawione maksymalnie na szerokość bioder. Niedozwolone jest unoszenie pośladków w górę (nie załamywać się w biodrach). Zawodnik ugina ramiona i dotyka klatką punktu kontrolnego umieszczonego na podłożu, a następnie prostuje ramiona do pełnego wyprostu. Czynność tę powtarza bez przerwy tyle powtórzeń ile może. Próba jest zakończona wtedy, kiedy zawodnik pozostaje w pozycji początkowej dłużej niż 2 sekundy lub mimo dwukrotnych wysiłków nie może wykonać pełnego ruchu ćwiczenia lub w czasie próby przyjmuje nie prawidłową pozycję tułowia.

III. Wznosy tułowia z leżenia tyłem

Zawodnik wykonuje leżenie na plecach na twardym materacu w ten sposób, aby nogi były ugięte w stawach kolanowych pod kątem 90 stopni, a stopy rozstawione na odległość około 30 cm. Ręce splecione z tyłu za głową. Sędzia klęka między rozstawionymi stopami zawodnika i przyciska je , aby dotykały całą podeszwą do maty, na sygnał zawodnik przechodzi do siadu i dotyka łokciami kolan (uda), a następnie powraca do leżenia na plecach i znów wykonuje siad. Czynność tę powtarza tak szybko, jak może, w czasie 30 sekund. Plecy za każdym razem muszą powrócić do pozycji wyjściowej, tak aby umożliwić splecionym dłoniom kontakt z podłożem. Używanie łokci do odpychania się od materaca jest zabronione.

 

 

 

IX GIMNAZJALNY TRÓJBÓJ SIŁOWY

rok szkolny 2008/2009

   TABELA WYNIKÓW

Imię i Nazwisko Podciąganie na drążku Uginanie ramion w podporze przodem (pompki) Skłony w przód
z leżenia tyłem w ciągu 30 s
Suma konkurencji
Michał Libner 25 87 42 154
Bartłomiej Tajs 25 33 32 90

Mateusz Skwarczyński

20 64 42 126
Sławomir Sidorowicz 17 85 26 128
Wojciech Śliwa 1 82 35 118
Łukasz Kuchta 18 47 33 98
Wojciech Kozłowski 24 62 38 124
Tomasz Fornal 20 45 32 97
Mateusz Bałuka 7 33 26 66
Krzysztof Sobieraj 3 23 25 51
Michał Wac 5 31 29 65
Grzegorz Szymański 26 74 28 128
Grzegorz Woźniak 8 53 28 81
Michał Jakubowski 30 74 36 140
Damian Zuzek 15 50 31 96
Szymon Adamski 9 44 28 81
Tomasz Kaszuba 24 80 31 135
Grzegorz Bolechowski 21 65 38 124
Konrad Ilski 6 31 24 61
Wojciech Wojnarowski 18 27 22 67
Mariusz Kędzia 3 35 19 57
Łukasz Cieślak 7 39 34 80
 PawełZaługowicz 20 78 36 144
Tomasz Bolechowski 8 23 13 44
Mariusz Gałosz 7 38 33 78

Grzegorz Stupiński

7 37 33 77

zdjęcia możesz obejrzeć  tutaj


VIII GIMNAZJALNY TRÓJBÓJ SIŁOWY

rok szkolny 2007/2008

Tegoroczny Gimnazjalny Trójbój Siłowy budził równie wiele emocji co poprzedni. Odbywał się
w magicznej, "mikołajkowej" atmosferze, co stanowiło ogromną atrakcję zarówno dla uczestników jak i widowni. Organizatorem imprezy w tym roku był Pan Mariusz Oliwa - nauczyciel wychowania fizycznego.

Gimnazjalny Trójbój Siłowy całkiem niedawno nabrał rangi konkursu na szczeblu powiatowym.  Jest to zasługa inicjatora imprezy - Pana Dariusza Ilów, który przez ostatnie lata obejmował stanowisko nauczyciela w naszej szkole, a obecnie jest Dyrektorem Do Spraw Sportu w szkole
z oddziałami sportowymi w Brzegu. 

Do udziału w zmaganiach sportowych zgłosili się uczniowie ze następujących szkół: PG Olszanka, PZS Jędrzejów, ŚHP Żlobizna, PG Łosiów, ZS NR I Brzeg oraz PG Kościerzyce. W przerwach między zawodami miały miejsce pokazy taneczne uczniów naszej szkoły (zarówno tych najmniejszych jak i starszych), a także pary młodych ludzi z brzeskiej szkoły tańca towarzyskiego. Równie ciekawym występem pochwaliła się grupa z Brzegu wykonując pokaz sztuki walk Krav Maga. Szczególnym gościem tegorocznych zmagań był jeden z najbardziej utytułowanych sportowców niepełnosprawnych w Polsce - Pan Ryszard Tomaszewski - wielokrotny mistrz paraolimpiad, multimedalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski, który w swej karierze zdobył 4 złote i 1 srebrny medal Igrzysk Paraolimpijskich. Na co dzień Pan Tomaszewski trenuje młodych niepełnosprawnych przygotowując ich do paraolimpiad. Swoich dwóch najzdolniejszych uczniów przedstawił nam podczas konkursu. Ci młodzi ludzie  dosłownie zadziwili publiczność swoimi umiejętnościami siłowymi, a także nieznikającym z twarzy uśmiechem, pozytywnym nastawieniem do otaczającej rzeczywistości.

Nad właściwym przebiegiem VIII Gimnazjalnego Trójboju Siłowego czuwał, jak co roku, Mikołaj. Wszystkie grzeczne dzieci na widowni zostały obdarowane słodyczami i pysznymi jabłuszkami. Dla naszych najmłodszych kolegów spotkanie z Mikołajem okazało się nie lada przeżyciem. Wszyscy fantastycznie się bawili. Na koniec nie mogło zabraknąć słów podziękowania skierowanych do organizatorów, prowadzącego - Pana Dariusza Ilów oraz wszystkich biorących udział
w tegorocznych zmaganiach.

Autor tekstu: Wioletta Perkowska

   TABELA WYNIKÓW

Imię i Nazwisko Podciąganie na drążku Uginanie ramion w podporze przodem (pompki) Skłony w przód
z leżenia tyłem w ciągu 30 s
Suma konkurencji Miejsce
Mariusz Kuczora 26 58 38 122 4
Bartłomiej Tajs 19 36 34 89 11
Tomasz Kasprzycki 15 55 43 113 5
Szymon Oliwa 26 62 40 128 2
Michał Libner 13 68 42 123 3
Paweł Ziomek 11 41 34 86 13
Ireneusz Podsiadło 11 36 34 88 14
Tomasz Mazur 7 27 34 68 17
Paweł Załugowicz 21 76 35 132 1
Damian Daniliszyn 18 51 35 104 8
Mateusz Bielak 6 27 29 62 19
Grzegorz Szymański 22 66 34 122 4
Kamil Gutwiński 2 24 28 54 20
Damian Zuzek 6 58 27 91 10
Dawid Stefaniak 4 13 32 49 22
Marek Dąbek 9 42 28 79 15
Tomasz Kaszuba 16 69 37 122 4
Grzegorz Bolechowski 8 32 27 67 18
Michał Jakubowski 30 52 29 111 6
Wojciech Wojnarowski 14 28 33 75 16
Tomasz Lipnicki 14 54 30 98 9
Kamil Polak 31 45 35 111 6
Mateusz Jelenkowski 26 51 33 110 7
Dawid Bułgajewki 4 52 31 87 12
Kamil Oziębłowski 5 24 21 50 21

na zdjęciu powyżej laureaci Trójboju w 2007 r.

pozostałe zdjęcia z imprezy możesz obejrzeć tutaj

„SILNI, ZDROWI I BEZ NAŁOGOWI”

CEL:

 • Popularyzacja sportów siłowych oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży gimnazjalnej

 TERMIN:

 • 06.12.2007 R.

 • weryfikacja zawodników w godz. 10.00-10.30

 ORGANIZATOR:

 • Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance

im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald”

 • LZS Olszanka-Pogorzela – sekcja sportów siłowych

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w zawodach biorą udział reprezentacje Gimnazjów, które deklarują zgłoszenie do dnia 01.12.2007 r. na adres: PZSzP w Olszance, 49-332 Olszanka

lub telefonicznie Mariusz Oliwa nr tel. 0692 415 783, tel. szkoły 077 412 97 27

 • każda reprezentacja składa się z trzech zawodników w tym jeden rezerwowy (w przypadku małej liczby zgłoszeń, zawodnicy rezerwowi biorą udział w rywalizacji

 • wszyscy zawodnicy danej reprezentacji muszą być uczniami jednej szkoły-roczniki 1992
  i młodsi

 • wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, posiadanie dowodu potwierdzającego uczęszczanie do Gimnazjum (legitymacja szkolna) oraz strój sportowy

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 ·     W skład trójboju wchodzą trzy konkurencje:

  uginanie ramion w podporze przodem

  podciąganie na drążku

  skłony w przód z leżenia tyłem

w których każdy uczestnik będzie mógł uzyskać punkty; wyniki wszystkich konkurencji (trzech) zostaną dodane, a suma wyników tych konkurencji będzie stanowiła o uzyskanej pozycji klasyfikacji końcowej (przewidujemy również wybór najlepszego zawodnika w poszczególnych konkurencjach oraz najlepszego zespołu.

 NAGRODY:

·    Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy a zawodnicy od miejsca III do I medale.

·  W przypadku pozyskania sponsorów organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

 

OPIS KONKURENCJI GIMNAZJALNEGO TRÓJBOJU SIŁOWEGO:

 I. Podciąganie na drążku ze zwisu

 Drążek założony doskocznie, zawodnik chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis z pełnym wyprostem w łokciach. Na sygnał sędziego podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem po czym powraca
 do zwisu z pełnym wyprostem w łokciach. Czynność
tę powtarza bez przerwy, tyle powtórzeń ile może. .Próba jest zakończona wtedy, kiedy zawodnik pozostając w zwisie dłużej niż 2 sekundy, pomimo dwukrotnych wysiłków nie może unieść brody ponad drążek lub w czasie próby dotyka konstrukcji drążka (wsporniki lub drabinka). W przypadku nie pełnego wyprostu ramion
w łokciach ruchy nie będą zaliczane przez komisję sędziowską.

 II. Uginanie i wyprosty ramion w podporze przodem

 Zawodnik ustawia dłonie na szerokość barków (lub pomiędzy dwoma wyznaczonymi liniami, które stanowią szerokość maksymalną), tułów wyprostowany. Stopy rozstawione maksymalnie
na szerokość bioder. Niedozwolone jest unoszenie pośladków w górę (nie załamywać się w biodrach). Zawodnik ugina ramiona i dotyka klatką punktu kontrolnego umieszczonego na podłożu,
a następnie prostuje ramiona do pełnego wyprostu. Czynność tę powtarza bez przerwy tyle powtórzeń ile może. Próba jest zakończona wtedy, kiedy zawodnik pozostaje w pozycji początkowej dłużej niż
2 sekundy lub mimo dwukrotnych wysiłków nie może wykonać pełnego ruchu ćwiczenia lub w czasie próby przyjmuje nie prawidłową pozycję tułowia.

 III. Wznosy tułowia z leżenia tyłem

 Zawodnik wykonuje leżenie na plecach na twardym materacu w ten sposób, aby nogi były ugięte
w stawach kolanowych pod kątem 90 stopni, a stopy rozstawione na odległość około 30 cm. Ręce splecione z tyłu za głową. Sędzia klęka między rozstawionymi stopami zawodnika i przyciska je, aby dotykały całą podeszwą do maty, na sygnał zawodnik przechodzi do siadu i dotyka łokciami kolan (uda), a następnie powraca do leżenia
na plecach i znów wykonuje siad. Czynność tę powtarza tak szybko, jak może,
w czasie 30 sekund. Plecy za każdym razem muszą powrócić do pozycji wyjściowej, tak aby umożliwić splecionym dłoniom kontakt z podłożem. Używanie łokci
do odpychania się od materaca jest zabronion 

                                                 Opracowanie przepisów: Dariusz Ilów

 

VII GIMNAZJALNY TRÓJBÓJ SIŁOWY

rok szkolny 2006/2007

6 grudnia na terenie naszej szkoły odbył się VII Gimnazjalny Trójbój Siłowy, którego pomysłodawcą i organizatorem jest nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Ilów. Konkurencja rozgrywała się na szczeblu powiatowym. Do udziału w zmaganiach siłowych zgłosiło się 9 szkół: PG w Lewinie Brzeskim, PG w Kraszewicach, PG w Kościerzycach, OHP w Żłobiznie, PG w Łosiowie, PG w Jędrzejowie, ZSz z Oddz. Sportowymi w Brzegu, PG nr 1 w Brzegu oraz PG w Olszance - gospodarze turnieju.

Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych wyników trójboju:

Wyniki już jutro:

Imię i Nazwisko Podciąganie na drążku Uginanie ramion w podporze przodem (pompki) Skłony w przód
z leżenia tyłem w ciągu 30 s
Suma konkurencji Miejsce
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

na zdjęciu powyżej laureaci Trójboju w 2006 r.

pozostałe zdjęcia z imprezy możesz obejrzeć tutaj

 

 

 

Copyright © Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olszance - 2006. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.